Úvod           Mapa       Vyhledávání     


1. daňová a účetní s.r.o.
Svídnická 515/1
181 00 Praha 8

tel./fax: 284 813 536
284 815 359
e-mail: info@1du.cz
  praktické informace

úvod / praktické informace 


Výklad ke zrychleným odpisům majetku

Hmotný majetek zařazený do 1. odpisové skupiny (např. počítač) se rovnoměrně rozdělí na 12 měsíců, tedy odpis činí 1/12 pořizovací ceny měsíčně.....

Výklad ke zrychleným odpisům majetku

 

Hmotný majetek zařazený do 1. odpisové skupiny (např. počítač) se rovnoměrně rozdělí na 12 měsíců, tedy odpis činí 1/12 pořizovací ceny měsíčně.

Hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny (např. automobil) se odepíše za 24 měsíců, z čehož po dobu prvních 12 měsíců odpisování se měsíčně odepíše 5% (tedy za 12 měsíců 60% ceny) a za dobu dalších dvanácti měsíců se měsíčně odepíše 3,33% tedy zbývajících 40% ceny.

Znamená to, že pokud koupíte např. auto nyní v listopadu, odpisy lze zahájit od prosince. Za rok 2009 uplatníte 5% odpis do nákladů. V roce 2010 11*5% + 1* 3,33%, tedy 58,33% a ve třetím zbytek, tedy 36,67% ceny.

 

 

Citace zákona 216/2009:

 

§ 30a

Mimořádné odpisy

(1)       Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

(2)       Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

(3)       Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.  Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

 

Ing. Veronika Daňková

1.daňová a účetní s.r.o.
   © 1. daňová a účetní s.r.o.
Design by Petr Kvapil